evangelist::dotmatikevangelist::dotmatik sp. z o.o.
ul. kpt. Franciszka Żwirki 6
90-450 Łódź

 

TELEFON:
+48 729 066 168
+48 608 356 666

 

E-MAIL:
biuro@evangelist-dotmatik.pl

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi; XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000377121; NIP: 7272773872 Kapitał zakładowy: 6 000 PLN.

 

Facebook

Twitter

Instagram